bocian - Najdziwniejsze zwierzęta świata | AutBar
1 2
 

bocian

Białe plamy - Ptaki
STUDIA TELEMETRYCZNE WYKAZUJĄ, że bociany ze wschodnich i zachodnich rejonów Europy w Afryce nie izolują się od siebie zupełnie. Jeden z bocianów z SaksoniiAnhaltu leciał trasą wschodnią do Sudanu, a potem na zachód do Nigerii. Bardzo ważny dla ochrony bociana był fakt stwierdzenia dotychczas nieznanego dużego terenu, na którym podczas wędrówki zatrzymywały się ptaki z frakcji wschodniej. Dotąd uważano, że pierwszym obszarem, na którym bociany zatrzymują się na kilka tygodni podczas przelotu jest wschodni Sudan. Tak samo ważny jest jednak dla ptaków duży region na zachodzie Sudanu i w Czadzie. Ale ludność tych terenów nigdy nie odsyłała obrączek. O miejscach odpoczynku w czasie przelotu też nie wiedzieliśmy zbyt wiele. Nasi współpracownicy (wśród nich Michael Kaatz i KarlHeinz Dubian) samochodem towarzyszyli obserwowanym metodami telemetrycznymi bocianom w ich podróży przez Europę aż do Syrii i przyglądali się im w miejscach odpoczynku. Dotychczas zarejestrowali w Polsce, Czechach, Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii, Turcji i...

Projekt bocian - Najdziwniejsze zwierzęta świata
Celem programu było opracowanie w ramach zawartej w 1979 roku Bońskiej Konwencji o Ochronie Wędrownych Gatunków Dzikich Zwierząt (CMS Convention on the Conservation of Migratory Species) koncepcji ochrony wędrownych ptaków na wszystkich kontynentach, a zwłaszcza wschodniej części populacji bociana białego, której liczebność jest znacznie wyższa niż frakcji bociana zamieszkującej zachodnią część Europy. W tym samym czasie ornitolodzy przystąpili do realizacji pomysłu polegającego na zakładaniu ptakom małych radionadajników, których sygnały miały być odbierane przez satelity i następnie przesyłane na Ziemię. W ten sposób zamierzali śledzić drogę pokonywaną przez ptaki. W przypadku bociana białego chcieli się m.in. dowiedzieć, w jakim stopniu zgadzają się z rzeczywistością dotychczasowe wyobrażenia o przemierzanych przez niego trasach, zachowaniu w czasie przelotów i na zimowiskach, wymaganiach ekologicznych i warunkach, jakie napotyka po drodze i na terenach, gdzie zimuje. Amerykański myszołów preriowy został wybrany do badań telemetrycznych z konieczności, ponieważ, nie wiadomo dlaczego, drastycznie spadła liczba jego par lęgowych w Ameryce...

Obserwacja chomika - Najdziwniejsze zwierzęta świata
Hodując w domu chomika możemy się mu bacznie przyglądać i prowadzić ciekawe obserwacje, zbierając przy tym coraz to nowe doświadczenia. Chcąc się przekonać, jaką pojemność mają jego woreczki policzkowe opróżniamy mu spiżarnię, a potem podajemy mu dokładnie odmierzoną ilość pokarmu. Gdy chomik wypełni swoje policzki resztki pozostawionego pokarmu ważymy i już wiemy, ile chomik może pomieścić zapasów. Aby przekonać się, jakie ziarno najlepiej smakuje naszemu pupilowi podajemy mu różne rodzaje ziarna nie do klatki, a oddzielnie na deseczce najlepiej przed klatka. Obserwując kolejność zbierania poszczególnych ziaren szybko dowiemy się, które chomik lubi najbardziej. Taki sam eksperyment możemy zrobić podając chomikowi warzywa czy też owoce. A jeśli chcemy sprawdzić ile pokarmu zjada na dobę, to opróżniamy spiżarnię i ważymy każdy rodzaj pokarmu, jaki podajemy mu w ciągu doby. Następnego dnia o tej samej porze ważymy wszystko, co chomik zgromadził w swoim magazynku. Doświadczenie dobrze jest powtórzyć kilka razy, aby obliczyć średnią porcję zjadaną...

Mapa strony