naukowiec - Najdziwniejsze zwierzęta świata | AutBar
1 2
 

naukowiec

Legwan morski
Legwan nosorogi jest kolejnym przedstawicielem rodziny legwanowatych. Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych sklasyfikowała ten gatunek jako narażony na wyginięcie. Pierwszy opis tych zwierząt pojawił się pod koniec lat osiemdziesiątych osiemnastego stulecia. Była to zasługa naukowca nazwiskiem Pierre Joseph Bonnaterre. Wyszczególnia się dwa podgatunki tych gadów, aczkolwiek panuje przekonanie, że w tej chwili na wolności przetrwał tylko jeden spośród nich. W warunkach naturalnych legwany nosorogie spotykane są na Haiti. Są one dość zróżnicowane, jeśli chodzi o wymiary. I tak długość ciała dorosłego osobnika mieści się w granicach pomiędzy sześćdziesięcioma centymetrami a stu czterdziestoma. Różnice występują również w zakresie ubarwienia. Kolor ciała tego zwierzęcia może równie dobrze mieć barwę stalową, jak i brązową. Podstawę pożywienia tych zwierząt stanowią produkty pochodzenia roślinnego, aczkolwiek nie są one typowymi roślinożercami. Nie pogardzą one niekiedy owadami czy też wężami...

Legwan fidżijski
Legwan fidżijski jest przedstawicielem rodziny legwanowatych. Jak sama jego nazwa sugeruje, w warunkach naturalnych spotkać go można przede wszystkim na Fidżi. Oprócz tego żyje również na Wyspach Tonga. Jest to gatunek zagrożony wyginięciem. Po raz pierwszy został on opisany dokładnie wraz z początkiem dziewiętnastego stulecia. Dokonał tego bardzo znany naukowiec rodem z Francji, a mianowicie Alexandre Brongniart. Bardzo bliskim krewnym tego gada jest inny legwan, a zatem legwan witijski. Naukowcy uważają, że jeden i drugi gatunek swoje początki wziął od iguan pochodzących z Ameryki Południowej. Są to duże zwierzęta - długość ciała dorosłego osobnika oscyluje bowiem w granicach jednego metra, przy czym samce są znacznie większe aniżeli samice. Jeżeli chodzi o biotop, gad ten upodobał sobie w szczególności tropikalne lasy. Podstawę jego pożywienia stanowią produkty pochodzenia roślinnego, chociaż od czasu do czasu nie pogardzi on również i owadami. Jego nazwa pochodzi z języka greckiego...

Mapa strony