środowisko - Najdziwniejsze zwierzęta świata | AutBar
1 2
 

środowisko

Stawonogi
Stawonogi to jeden z wielu typów zwierząt, jakie występują na ziemskim globie. Charakteryzuje się on między innymi tym, że spośród wszystkich typów jest najbardziej liczny, jeżeli chodzi o gatunki. Jak do tej pory, udało się tych gatunków opisać przeszło milion - a nie jest oczywiście wykluczone, iż liczba ta jest zdecydowanie większa. Stawonogi spotkać można w zasadzie wszędzie - obecne są dosłownie we wszystkich środowiskach, które nadają się w ogóle do życia. Zwierzęta te potrafią znakomicie dostosowywać się do najbardziej rozmaitych warunków. Ponadto wyginięcie im raczej nie zagraża, a to z tego względu, iż rozrodczość u nich jest wyjątkowo duża. Poza tym sporo gatunków posiada możliwość w zakresie obniżenia poziomu przemiany materii, co pozwala im na przetrwanie niekoniecznie korzystnych dlań uwarunkowań. Stawonogi zróżnicowane są pod bardzo wieloma względami. Widać to choćby po długości ich życia, która mieści się w przedziale pomiędzy kilkoma zaledwie dniami a kilkudziesięcioma latami...

Skoczogonki
Skoczogonki to jedna z gromad stawonogów. Początkowo zwierzęta te sklasyfikowane były jako bezskrzydłe owady. Szacuje się, iż występuje obecnie niespełna pięć tysięcy ich gatunków - w naszym kraju natomiast żyje ich niemalże trzysta. Skoczogonki SA bardzo prymitywnymi zwierzętami. Żyją w środowiskach zarówno lądowych, jak i wodnych. Charakteryzują się one między innymi tym, że nie posiadają one skrzydeł - przy czym zaznaczyć trzeba, że w ich przypadku jest to cecha o charakterze pierwotnym. Ich ciała odznaczają się wydłużonym kształtem. Występuje w tym zakresie dość znaczące zróżnicowanie, jeśli chodzi o ubarwienie oraz gabaryty. Skoczogonki preferują stanowiska wilgotne. Podstawę ich pożywienia stanowią rośliny, a także martwa materia pochodzenia organicznego. Dzięki temu możliwy jest w glebach rozwój mikroflory. Sporo gatunków traktowanych jest jednak w kategoriach szkodników - niszczą dla przykładu szklarniowe uprawy. Zwierzęta te SA bardzo podobne do innych stawonogów, a mianowicie owadów...

Poranne magazyny - Ptaki
W magazynach porannych stacji telewizyjnych ARD i ZDF oraz w Internecie przez dwa tygodnie na bieżąco podawano informacje o przelocie tych ptaków. Początkowo studiowanie tras ptasich wędrówek miało być częścią misji kosmicznej D2, pomysł jednak spalił na panewce po katastrofie Challengera w roku 1986. W końcu program udało się wdrożyć dzięki komercyjnemu, związanemu z satelitami systemowi lokacji i zbierania danych ARGOS (Advanced Research and Global Observation Satellite), administrowanemu wspólnie przez CNES (Centrę National dÉtudes Spatiales) we Francji oraz NASA i NOAA (National Oceanie and Atmospheric Administration) w USA. Finansowanie wzięło na siebie głównie Ministerstwo Ochrony Środowiska RFN. Programem kierowała Stacja Ornitologiczna Radolfzell wspólnie z Instytutem Ochrony Przyrody. W latach siedemdziesiątych system ARGOS służył początkowo do zbierania danych dotyczących morza i atmosfery. Obecnie korzysta już z niego wielu użytkowników i stosowany jest również w licznych programach związanych z ochroną środowiska. Centralna stacja w Europie, z której pobieramy nasze dane, znajduje się w Tuluzie...

Mapa strony