Projekt bocian - Najdziwniejsze zwierzęta świata | AutBar
1 2
 

Projekt bocian

Celem programu było opracowanie w ramach zawartej w 1979 roku Bońskiej Konwencji o Ochronie Wędrownych Gatunków Dzikich Zwierząt (CMS Convention on the Conservation of Migratory Species) koncepcji ochrony wędrownych ptaków na wszystkich kontynentach, a zwłaszcza wschodniej części populacji bociana białego, której liczebność jest znacznie wyższa niż frakcji bociana zamieszkującej zachodnią część Europy. W tym samym czasie ornitolodzy przystąpili do realizacji pomysłu polegającego na zakładaniu ptakom małych radionadajników, których sygnały miały być odbierane przez satelity i następnie przesyłane na Ziemię. W ten sposób zamierzali śledzić drogę pokonywaną przez ptaki. W przypadku bociana białego chcieli się m.in. dowiedzieć, w jakim stopniu zgadzają się z rzeczywistością dotychczasowe wyobrażenia o przemierzanych przez niego trasach, zachowaniu w czasie przelotów i na zimowiskach, wymaganiach ekologicznych i warunkach, jakie napotyka po drodze i na terenach, gdzie zimuje.

Amerykański myszołów preriowy został wybrany do badań telemetrycznych z konieczności, ponieważ, nie wiadomo dlaczego, drastycznie spadła liczba jego par lęgowych w Ameryce Północnej. Nie udało się stwierdzić żadnej przyczyny tego zjawiska na lęgowiskach. Ptaki wyposażono w nadajniki, aby można było obserwować ich drogę aż na zimowiska w Ameryce Południowej. W Argentynie ornitolodzy natknęli się na przypuszczalny powód redukcji jego populacji. Zlokalizowali tam nieruchome nadajniki, a następnie znaleźli około 5 tys. martwych myszołowów. Łączną liczbę ofiar śmiertelnych oceniono na 20 tys., co stanowiło połowę populacji kanadyjskiej. Prawdopodobnie ptaki zatruły się po zjedzeniu skażonych pestycydami zwierząt. Prowadzone od tego czasu negocjacje spowodowały, że Argentyńczycy stosują mniej środków zwalczających szkodniki na terenach zimowania ptaków.

Przez kilkadziesiąt lat uważano, że te pradawne hominidy pojawiły się co najmniej 3.5 min lat temu. Okazy odkryte przez Darta i innych naukowców w RPA świadczyły o istnieniu co najmniej dwóch gatunków australopiteków A. africanus i A. robustus. Kości kończyn dowodziły, że przedstawiciele obu gatunków poruszali się na dwóch nogach, co jest jedną z cech wyróżniających ludzi spośród współczesnych ssaków.Wyprostowaną postawę tych istot wymownie potwierdziło odkrycie szlaku licznych odcisków stóp, którego dokonał w 1978 roku na tanzańskim stanowisku Laetoli zespól pod kierunkiem Mary Leakey Tropy te pozostawione zostały 3.6 min lat temu przez parę australopiteków (lub dwoje dorosłych i dziecko) przemierzającą równinę pokrytą wilgotnym popiołem wulkanicznym.

Tagi: gatunek,ptak,bocian | Mapa strony