Wąsonogi - Najdziwniejsze zwierzęta świata | AutBar
1 2
 

Wąsonogi

Zwierzęta Wąsonogi zaliczane są do skorupiaków. Jeżeli chodzi o środowisko, to zwierzęta te występują tylko i wyłącznie w morzach. Jest to także jedyna grupa stawonogów, w przypadku której można mówić o stawonogach osiadłych. Liczbę ich gatunków szacuje się na mniej więcej tysiąc, przy czym zaznaczyć trzeba, iż są to gatunki niesamowicie wyspecjalizowane. Spotkać je można w znakomitej większości przypadków w płytkich, przybrzeżnych wodach. Jeżeli chodzi o długość ciała, jaką osiągają osobniki dorosłe, to wynosi ona przeciętnie około czterech centymetrów. Są od tej zasady także i wyjątki, albowiem znane są okazy wąsonogów, których długość ciała oscyluje w granicach osiemdziesięciu centymetrów. Jeżeli chodzi o budowę ciała, to w zależności od gatunku można tutaj mówić o bardzo silnych modyfikacjach – mają one naturalnie na celu dostosowanie się do takich, a nie innych warunków życia. Większa część tych gatunków spotkana jest masowo – to znaczy w niesamowicie dużych, jeśli chodzi o liczebność grupach.

Tagi: ciało,gatunek,woda | Mapa strony